Nadační fond

4. interní kliniky

4. interní klinika

Klinika hepatogastroenterologie VFN Praha a 1.LF UK

Cílem Nadačního fondu 4. interní kliniky je přispívat k rozvoji hepatogastroenterologie, nutriční péče, intenzívní interní péče, stejně jako všeobecného interního lékařství, a to zejména podporou vědeckovýzkumné činnosti a rozvoje 4. interní kliniky VFN a 1. LF UK jako moderního klinického, vědeckého i pedagogického centra evropské úrovně.