Fotogalerie

O klinice

4. interní klinika je důležité zdravotnické, výukové a výzkumné pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Hlavním oborem kliniky je hepato-gastroenterologie; klinika dále poskytuje specializovanou péči v celé šíři vnitřního lékařství, v intenzivní medicíně a klinické výživě. Mimo vysoce specializovanou péči klinika zajištuje i péči o pacienty přicházející do VFN s běžnými gastroenterologickými a interními onemocněními. Klinika je základnou pro pregraduální výuku vnitřního lékařství v českém i anglickém jazyce pro magisterský obor všeobecné lékařství, zubní lékařství, intenzivní péče a bakalářský nutriční terapeut. V oblasti postgraduální výchovy je klinika akreditovaným pracovištěm pro vnitřní lékařství, gastroenterologii a hepatologii, intenzivní medicínu, klinickou výživu, intenzivní metabolickou péči a pro endoskopické a ultrasonografické vyšetřovací metody. Zajišťuje atestace z vnitřního lékařství a podílí se na specializačním vzdělávání v gastroenterologii. V rámci výzkumu tvoří klinika nedílnou součást s Hepatologickou laboratoří, Lipidovou laboratoří, Laboratoří pro výzkum aterosklerózy při ÚLBLD a s Laboratoří pro mitochondriální poruchy při KPDPM a je klinickým zázemím pro tato pracoviště.

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/iv-interni-klinika-gastroenterologie-a-hepatologie/

https://int4.lf1.cuni.cz/

https://youtu.be/FIee2rhDPFI