Podporované projekty


Rok 2023:

Zakoupení 2 záznamových a streamovacích zařízení na Endoskopické oddělení IV. interní kliniky v celkové hodnotě 388 tis. Kč